მცხეთა

მცხეთა

Things to do - general

მცხეთა

A cradle of Georgian culture, the region west and south of the capital is known as Kartli, after the mythical father of the Georgan people, Kartlos, whose progeny made their home at მცხეთა. Nobody can under- stand Georgian spirituality without visiting მცხეთა, where St Nino converted the Iverian kingdom to Christianity in the 4th century. By contrast Gori is best known as the town where Joseph Stalin was born in 1879.

მცხეთა has been Georgia’s spiritual heart since Christianity was established here in about 327, and holds a near-mystical significance in Georgian culture. It was capital of most of eastern Georgia from about the 3rd century BC to the 5th century AD, when King Vakhtang Gorgasali switched his base to Tbilisi. It remained a spiritual capital, however, and Mtskheta’s Svetitskhoveli Cathedral is still the setting for important ceremonies of the Georgian Orthodox Church. Containing some of the oldest and most important churches in the country, and with an alluring setting where the Mtkvari and Aragvi Rivers meet, მცხეთა makes an easy and enjoyable day trip from Tbilisi. Unesco placed Mtskheta’s historic churches on its World Heritage in Danger list in 2009, citing deterioration of stonework and frescoes and loss of authenticity due to work on the buildings.
More about How to get in Mtsxeta.
Delica Club Georgia

Country საქართველო
Region

მცხეთა - მთიანეთის რეგიონი

Capital Cityმცხეთა
Population7,700
Languages spokenქართული, ინგლისური, რუსული
Phone Code373

Sights

Mtskheta has been Georgia’s spiritual heart since Christianity was established here in about 327, and holds a near-mystical significance in Georgian culture. It was capital of most of eastern Georgia from about the 3rd century BC to the 5th century AD, when King Vakhtang Gorgasali switched his base to Tbilisi.

Svetitskhoveli Cathedral

This grand (and for its time, enormous) building dates from the 11th century, early in the golden age of Georgian church architecture. It has an elongated cross plan and is adorned with beautiful stone carving outside and in.
According to tradition, Christ’s robe lies buried beneath the cathedral. Apparently a Mtskheta Jew, Elioz, was in Jerusalem at the time of the Crucifixion and returned with the robe to Mtskheta. His sister Sidonia took it from him and immediately died in a pas- sion of faith. The robe was buried with her and as years passed, people forgot the exact site. When King Mirian decided to build the first church at Mtskheta in the 4th century, the wooden column designed to stand in its centre could not be raised from the ground. But after an all-night prayer vigil by St Nino, the column miraculously moved of its own accord to the burial site of Sidonia and the robe. The column subsequently worked many miracles and Svetitskhoveli means ‘Life-Giving Column’.
In the 5th century Vakhtang Gorgasali re- placed Mirian’s original church with a stone one, whose modest remains are visible to the left of the cathedral today. The present building was constructed between 1010 and 1029 under Patriarch Melqisedek, and is still one of the most beautiful churches in the country. The defensive wall around it was built in 1787.
Christ’s robe is believed to lie in the nave beneath a square, tower like pillar that is dec- orated with colorful if faded frescoes of the conversion of Kartli. The tomb of Erekle II, king of Kartli and Kakheti from 1762 to 1798, lies before the icon screen (marked with his birth and death dates, 1720 and 1798). Vakhtang Gorgasali’s tomb is behind this, with a raised flagstone and carved stone sword.

Jvari Church

Visible for miles around on its hilltop overlooking Mtskheta from the east, the Jvari Church is, to many Georgians, the holiest of holies. Jvari stands where King Mirian erected a sacred wooden cross soon after his conversion by St Nino in the 4th century. Between 585 and 604 Stepanoz I, the eristavi (duke) of Kartli, constructed the church over the cross.
Jvari is a beautifully symmetrical little building and a classic of early Georgian tetraconch design. It has a cross-shaped plan with four equal arms, the angles between them being filled in with corner rooms, and the low dome sits on a squat, octagonal drum. The interior is rather bare, but the site provides spectacular views over Mtskheta and the convergence of the Aragvi and Mtkvari Rivers. The road up to the church from Mtskheta takes a highly circuitous route; a taxi costs 20 GEL to 25 GEL return trip, including waiting time. If you’re feeling energetic, you can walk from Mtskheta in about one hour by crossing the footbridge from Teatron Park, walking about 1km down the busy highway, then heading up the hill- side to the church.

Samtavro Church

This large church, now part of a nunnery, was built in the 1130s and was once the palace church of the lords of Mtskheta. King Mirian and Queen Nana are buried in its southwest corner, under a stone canopy. The little church in the grounds, Tsminda Nino, dates from the 4th century and stands on a spot where St Nino is said to have prayed.

Mtskheta Museum

The museum has an interesting collection of archaeological finds, labelled in English and Georgian, from the Mtskheta area, which has been inhabited for several millennia. Highlights include an elaborately worked Bronze Age ritual belt, and a miniature mother-of-pearl Iranian sun temple from the 3rd or 4th century AD, found in the Samtavro cemetery.

Archeological Sites

Several pre-Christian sites have been excavated in the area. Most interesting is the excavated residence of early Iverian kings at Armaztsikhe-Bagineti on the south side of the Mtkvari, which includes remains of baths, a temple and a wine cellar.

Sights image

Activities info

Eating

Mtskheta is famous for its lobio (beans with herbs and spices), which can be found in any local restaurant, served in a traditional clay pot.

Sleeping

Mtskheta is an easy day trip from Tbilisi, but if you fancy getting away from the city it has a small central hotel and some good, wel- coming, very clean homestays (with shared bathrooms).

Activities image

Culture and history

Several pre-Christian sites have been excavated in the area. Most interesting is the excavated residence of early Iverian kings at Armaztsikhe-Bagineti on the south side of the Mtkvari, which includes remains of baths, a temple and a wine cellar.

St. Nino & The conversion of Georgia

While some of the legends that have grown up around St Nino are ridiculously far- fetched, there is no doubt that Nino is the historical figure to whom the 4th-century Christian conversion of Iveria (eastern Georgia) can be attributed. Nino is believed to have hailed from Cappadocia in Turkey and a widespread version has it that she was the daughter of a Roman general, Zabulon, was brought up in Jerusalem under the eye of an uncle who was Patriarch of Jerusalem, and at the age of 14 experienced a vision of the Virgin telling her that her destiny was to convert the Iverians to Christianity.
Coming to Iveria in the 320s, Nino won respect from local people by her good deeds and miracles. At Mtskheta she won a royal convert when her prayers saved Queen Nana of Iveria from serious illness. Then King Mirian was struck blind while hunting, only for his sight to be miraculously restored after he prayed to the Christian God – leading to mass baptism in the Aragvi River for the folk of Mtskheta. Mirian made Christianity Iveria’s official religion in about 327. The vine-leaf cross that the Virgin allegedly gave Nino (and which Nino later bound with her own hair) is kept at Sioni Cathedral in Tbilisi. She re- mains Georgia’s most venerated saint, and is buried at Bodbe Convent in Kakheti.

Culture and history

Unfortunately there are no accommodations at this location at the moment.

მცხეთა თბილისის ტური

მცხეთა თბილისის ტური

თბილისი, მცხეთა
შენი საუკეთესო მეგზური მცხეთა თბილისის ტურზე ტურის დასახელება: მცხეთა თბილისის ტური ტურის სახეობა: კ More info
მცხეთის ტური

მცხეთის ტური

მცხეთა, მცხეთა-მთიანეთი
შენი საუკეთესო მეგზური მცხეთის ტურზე ტურის დასახელება: მცხეთის ტური ტურის სახეობა: კულტურულ-შემეცნებ More info

Unfortunately there are no car rental offers at this location at the moment.